Tên dự án

Văn phòng MATTERHORN

Hạng mục thực hiện

Thi công

Địa điểm

Tầng 4, Tòa Sunshine Center, Số 16 Phạm. Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Diện tích

Tiến độ

Hoàn Thiện

Các dự án khác