Tên dự án

Trung tâm hành chính Huyện Ủy Gia Lâm

Hạng mục thực hiện

Thiết kế Và Thi công

Địa điểm

10 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Diện tích

Tiến độ

Hoàn Thiện

Các dự án khác