Xu hướng

Khách sạn Baccarat

Là một trong những khách sạn đặc biệt nhất trên thế giới .Nhà sản xuất pha lê Pháp huyền thoại đã tạo nên định nghĩa mới về lối sống xa xỉ ở trung tâm thành phố New York bằng khách sạn Baccarat.

Xem thêm
Chiếc ghế nổi tiếng thế giới

The Chair! Chiếc ghế mang tên - Chiếc ghế! Chiếc ghế được Hans.Wegner thiết kế vào năm 1949. Các thiết kế của Wegner đều đặt ra yêu cầu cao nhất về sự trải nghiệm của người dùng, đó là tính thoải mái và gọn nhẹ.

Xem thêm