Tên dự án

Trung Tâm bảo Hành OPPO

Hạng mục thực hiện

Thiết kế

Địa điểm

363 Nguyễn Hữu Thọ, Trung Khê, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Diện tích

Tiến độ

Hoàn thiện

Các dự án khác