Tên dự án

Homestay GrandWorld Phú Quốc

Hạng mục thực hiện

Thiết kế và Thi công

Địa điểm

GrandWorld Phú Quốc

Diện tích

Tiến độ

Hoàn Thành

Các dự án khác